»Magiskt välgjorda«

Lena Kåreland recenserar Jimmy Liaos bilderböcker »Stjärnenatt« och »Skogens hemligheter«.