Förunderliga bilderböcker

Mirando Bok är ett litet, oberoende förlag inriktat på bilderböcker. Betydelsen av förlagets namn är tittande/att se. Ordet kan också betyda att undra eller att förundras. Just så ser målsättningen med Mirandos utgivning ut; visuellt kittlande böcker att undra och förundras över, berättelser som väcker nyfikenhet och frågor.

Förlagets utgivning riktar sig till barn, vuxna som läser tillsammans med barn eller vuxna som helt enkelt bara tycker mycket om bilderböcker – i den ordningen! (Formuleringen är lånad från ett tankeväckande, internationellt upprop från 2011 om en ny sorts barnböcker, se www.thepicturebook.co).

Mirando Bok kommer att ge ut både översatta och originalproducerade böcker.

Förlaget startades hösten 2013 av Jenny Franke Wikberg.


Mirando Book is a small, independant publishing company focusing on picture books. Mirando means to look/to see. The word can also mean to wonder or to marvel. The different interpretations of our name could describe our aim; to publish visually tantalizing books to wonder and marvel about, stories that awakens both curiosity and questions.

The books we publish are written »for children, adults who read with children and adults who simply enjoy children’s books – in that order!« (a quote from a thought-provoking, international proclamation from 2011; www.thepicturebook.co).

Mirando Book will publish picture books translated into Swedish as well as picture books produced in a close collaboration with different authors and illustrators.


jenny»Det fina med bilderböcker är ju att de förenar olika uttryckssätt; bilder, text, formgivning, ljud, rörelser… Och att det händer något alldeles speciellt när uttryckssätten samverkar; nya betydelser, mer sammansatta budskap uppstår.

I mer än tio år har jag jobbat på olika sätt med både visuella uttryck (bokformgivning, typografi, bilder) och med texter (redaktörsuppdrag). Tidigare har jag gått konstskolor och en utbildning inriktad på grafisk formgivning/reklam. Jag har också pluggat förlagskunskap och barn- och ungdomslitteratur.

Mirando Bok är ett drömprojekt! Och nu satsar jag på att förena de olika erfarenheterna för att ge ut förunderliga bilderböcker!«

Jenny Franke Wikberg, december 2013.
Illustration av Anna Emilia Laitinen