Aktuellt

Intervju med Jimmy Liao

Jimmy_Liao_stor

Han är närmast kultförklarad i sitt hemland och de många poetiska bildberättelserna älskas av både barn och vuxna. Här berättar Jimmy Liao mer om hur han arbetar, om inspirationskällor och sin »statstjänstemannalika« vardag.

Hur ser den kreativa processen ut, när du arbetar med en bilderbok? Brukar du utgå från ett visst tema, från enstaka illustrationer eller ord? Och i vilken ordning bygger du upp din berättelse? Arbetar du mest med texter eller illustrationer? Det är spännande att du också arbetar så medvetet med illustrationernas format och placeringar, med den grafiska formen.

– Jag utgår ofta från ett fåtal bildidéer, som plötsligt dyker upp i min fantasi och snabbt vill bli »utritade«. När jag har gjort några illustrationer betraktar jag dem och försöker förstå sambanden mellan de olika motiven, försöker ta reda på vilka historier de rymmer. Jag känner mig alltid lätt generad över texterna, tycker att de känns »platta«. Därför förlitar jag mig på bilderna då jag bygger upp mina berättelser. Tecknandet och målandet låter jag ta mer tid än orden. Så ska det vara i en bilderbok, tycker jag. Jag vill att bilderna ska vara mångbottnade och sammanlänkade i varandra. Texterna ska inte förklara bilderna, snarare stödja dess betydelser. Jag ser det som att jag skapar ordmontage utifrån mina målningar.

Vad inspireras du av när du är i början av ett bokprojekt? Varifrån kom idén till Stjärnenatt? Var det något särskild motiv eller tema som fick dig att vilja göra just den boken?

– Vardagslivet är det som inspirerar mig mest. Jag får inte inspiration av att resa eller bo på nya platser. Jag tror att kreativitet kommer av kontinuitet; av det dagliga arbetet och rutinerna. Det ena bokprojektet leder dig till nästa.

– Stjärnenatt är nästan den enda av mina böcker som är riktad till en särskild ålderskategori. Jag tänker mig att läsarna är ungdomar och syftet med boken är på sätt och vis att trösta och hjälpa.

starry_night_01

Illustration ur Stjärnenatt. © Jimmy Liao

 

– Då jag började med Stjärnenatt, hade jag länge funderat på att göra en bok om flyktingar. Jag hade ett tema, men inga bilder, inga karaktärer och ingen berättelse. En dag läste jag en artikel i en dagstidning om två ungdomar som hade lämnat sina hem och rymt tillsammans. När de hittades, riktade vuxenvärlden anklagelser mot en av ungdomarna om att ha förlett/förfört den andra till den olovliga flykten. När jag läste artikeln var jag inte säker på att det stämde eller att skuldfrågan var relevant. Istället tänkte jag att rymningen, resan bort från den pressade tillvaro de befann sig i, skulle bli ett värdefullt minne för båda två. Jag gjorde en egen tolkning av händelsen … Det var en ganska svår arbetsprocess. Jag var helt besatt av arbetet med boken under en femårsperiod!

En känsla av ensamhet och fantasin/kreativiteten som tröst och meningsskapare, verkar vara grundläggande teman i många av dina böcker. Kan du berätta lite om det?

– Jag har inga tydliga förklaringar när det gäller just det … Efter min långa sjukdomsperiod [Jimmy Liao var svårt sjuk i leukemi], beskrevs mina illustrationer som sorgsna och fylld av känslor av ensamhet. Möjligen berodde det på den ensamma kampen mot sjukdomen. Även om min familj hela tiden fanns i min närhet, står man helt ensam inför döden.

– Jag har aldrig varit den sortens konstnär som får inspiration av att lämna mitt dagliga liv. Jag tycker om att utgå från vardagliga detaljer. Vilka vardagliga och banala detaljer som helst kan bli en målning. Många idéer får jag också från samvaron med min fina dotter.

En del av dina böcker verkar vara gjorda för barn och andra för vuxna läsare. Hur medvetet tänker du på läsaren – ålderskategori, kön etc – under arbetsprocessen?

Utöver de böcker som direkt riktar sig till mindre barn och Stjärnenatt, som riktar sig till ungdomar, försöker jag aldrig i förväg definiera vem som ska läsa min bok. Jag skapar dem för läsare i alla åldrar. Jag målar precis det jag vill.

starry_night_02

Illustration ur Stjärnenatt. © Jimmy Liao

 

Det är som om varje bild i dina böcker är fylld med betydelser och underliggande berättelser … Hur länge arbetar du med en illustration? Och hur lång tid brukar det ta för dig att skapa en hel bok?

– Alla illustrationer kommer till under olika omständigheter. En del slutför jag ganska enkelt och snabbt, andra kräver längre tid. Men i genomsnitt tar en illustration en till en och en halv dag att göra.

– I början av min karriär, publicerade jag ett par böcker varje år. Nu tar det längre tid. Jag överväger alltid om en ny bokidé på ett eller annat sätt är en upprepning av mina tidigare publicerade böcker. Under de första åren, skapade jag utifrån en slags magkänsla. Nu funderar jag länge över alla detaljer och det tar lång tid att slutföra en bok. Stjärnenatt, som utkom 2009, arbetade jag med under fem år.

– Men jag jobbar förstås inte bara med en enda bok under så lång tid. Jag har alltid flera parallella bokprojekt. Kör jag fast med det ena, arbetar jag med ett annat projekt under en tid. Och stöter jag på svårlösta problem där också, tar jag mig an ett tredje bokarbete … Det är viktigt att inte ”fastna” för länge då något känns oklart eller fel. Istället förlitar jag mig på tiden som problemlösare. När jag återupptar arbetet med bok A igen, efter en tids fokusering på annat, händer ofta det magiska att jag direkt finner ett sätt att komma vidare. Det är tiden och koncentrationen på något annat som hjälper till.

Vilken illustrationsteknik har du använt i Stjärnenatt?

– Jag har arbetat med både vattenfärg och akryl. I den andra delen av boken – där berättelsens intensitet ökar – är bilderna målade i akryl. De är också friare formmässigt. För mig var det ett sätt att förstärka intrycket av starka känslor.

starry_night_03

Illustration ur Stjärnenatt. © Jimmy Liao

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? När börjar du arbeta och var befinner du dig då? Hur ser din arbetsplats ut?

– Jag går till min ateljé fem dagar i veckan och jobbar mellan klockan 7.30–17.30. Ateljén är ett rum i min mammas lägenhet. Jag jobbar och ser efter min mamma på samma gång. Ibland går jag ut och handlar matvaror till henne och vi äter lunch tillsammans. Jag har inte någon assistent och jag tecknar allt för hand, utan datorer. På kvällarna går jag hem och äter middag med min fru och dotter. Då och då avbryts rutinerna av möten med min förläggare. Jag brukar skoja om att mitt dagliga arbetsschema liknar en statsanställd tjänstemans strama schema.

Till sist, vilka andra illustratörer och bilderboksskapare uppskattar du och inspireras av?

– Anthony Brown, John Burningham and Edward Gorey tillhör mina favoritillustratörer. Jag läser gärna konstböcker och går på museer. Film är också en viktig källa till inspiration.

 

Intervju av Jenny Franke Wikberg.
© Mirando Bok.

 

2 Kommentarer

  1. Pingback: Så oerhört bra och vacker | Bubblan i bibblan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *