Aktuellt

Galleri LUX, Östersund


Sara Lundberg är en av våra allra främsta bilderboksskapare. Nu visar Galleri LUX i Östersund en utställning där motiv ur hennes tre senaste bilderböcker – Fågeln i mig flyger vart den vill (2017), Dyksommar (2019) och nyutkomna Glömdagen (2021) – visas. Utställningen pågår 25:e september–27:e november.

Ur galleriets presentation:
»Lundbergs bilder trollbinder åskådaren, de väjer inte för det stora livsallvaret
eller för de existentiella bråddjupen och besitter ett särskilt slags mod.
Kanske det mod som krävs för att ärligt kunna möta barnets blick.«

*

Galleri LUX drivs av Jämtlands Läns Konstförening och utställningen arrangeras i samarbete med Region Jämtland Härjedalen. Adress: Norra Station/Hamngatan 1, Östersund.

Motiv ur Fågeln i mig flyger vart den vill, den prisade bildromanen om konstnären Berta Hansson och hennes uppväxt i byn Hammerdal i Jämtland i början av 1900-talet.

*

Utöver sin medverkan vid vernissagen kommer Sara Lundberg att delta i ett samtal med Catarina Lundström, biblioteksansvarig i Region Jämtland Härjedalen, och Martin Johansson, dramatiker och regissör hos Estrad Norr, där en teaterföreställning baserad på Fågeln i mig flyger vart den vill framfördes 2020.
En filmatisering av föreställningen visas i samband med samtalet.
Datum: 7:e oktober, kl. 18–19
Plats: C:nen, Prästgatan 39, Östersund

Foto: Estrad Norr