Aktuellt

Läshandledning

För att inspirera till roliga sätt att arbeta vidare med bilderböckerna och fördjupa förståelsen av textens/bildernas innehåll, håller vi just nu på att skriva »läshandledningar«. Den första, som utgår från Beatrice Alemagnas bilderbok Vad är ett barn? är klar (även om vi vill låta dokumentet växa med fler övningar, fotografier och exempel på barnens arbeten)! Du kan ladda ner handledningen i pdf-format här.

Inom kort kommer också en läshandledning till Jimmy Liaos bilderbok Stjärnenatt (rek. läsålder: från ca 10 år och uppåt).

Vi riktar oss till alla som läser tillsammans med barn; föräldrar, förskollärare, lärare, bibliotekarier … Målsättningen är att handledningarna ska kännas lustfyllda och lätta att använda.

pyssel_WEBkollage

 

Ulrika Wärnlund, förskollärare i förskoleklass på Fiskebäcksskolan i Göteborg sedan tolv år, har skrivit handledningen till Beatrice Alemagnas Vad är ett barn?. Hon samarbetar också med Bokskåpet – den fantastiska barn- och ungdomsbokhandeln i Göteborg – och brukar ofta vara ansvarig för deras sagostunder. Vid ett av dessa tillfällen berättade Ulrika om FN:s Barnkonvention och läste ur bilderboken Vad är ett barn?. Läsningen följdes av bokprat med barnen om bilderbokens innehåll; om likheter och olikheter människor emellan och vikten av att vara sig själv. Barnen fick också måla självporträtt. I sin förskoleklass arbetar Ulrika dagligen med att utveckla barnens språkliga medvetenhet – förmågan att berätta, lyssna, reflektera och rimma – och utgår gärna från bilderböcker och sagor.

Terese Cannehag Berglund, lärare i årskurs 6 på Ålstensskolan i Stockholm, skriver handledningen till Jimmy Liaos Stjärnenatt. Lite mer info om hennes erfarenheter och tankar kring boken kommer alldeles, alldeles snart!

1 Kommentarer

  1. Lotta Hellström

    Funderar på om Vad är ett barn? skulle kunna användas till världsbokdagen med 6-9åringar? Och anpassa aktiviteterna för de äldre. Borde bli bra…

    Ser med spänning fram emot handledning till Stjärnenatt! Har läst den tillsammans med 8åringar och det var en fin upplevelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *